WMEMS BEDSON

                                     

David Stoesz – Principal                   Lyndsay Ross – Admin Asst               Sherry Fenton – Kindergarten

 

                                                     

Pamela Doerksen – Grade 1            Jill Klassen – Grade 2                        Heidi Braun – Grade 3                     Sheralyn Friesen – Grade 4

 

                                                    

Raelene Wiebe – Grade 5             Rick Hildebrand – Grade 6                Nelson Thiessen – Grade 7            Sherisse Spenst – Grade 8

 

                 IMG_3427                                   

Sheri Kovacs – French/Drama   Carissa Boschmann – Music/Band/Art     Corinna Ens – Student Services     Doug Pankratz – Phys Ed/Outdoor Ed/Band

                                         

Karen Thiessen – Librarian       Deo Santiano – Custodian    Marilyn Kroeker-Student Services  Marlene Wagner-Student Services

                        

Charlotte Martens -EA                         Katie Bartley – EA                 Crystal Martens – EA & B&A Coordinator